Život ve městě přináší spoustu výhod a atraktivních možností trávení volného času. Ulice plné života však mají i svou stinnou stránku. Cesty jsou dnem i nocí přeplněné auty, ovzduší je znečištěné a ve hlučném prostředí dostává zabrat i náš sluch. Proto je důležité, aby se naše domácnost stala oázou klidu, kde můžeme relaxovat po náročném pracovním dni. K vytvoření takového prostředí může pomoct mimo jiné montáž oken se zvýšenou zvukovou izolací.

Rw – klíčový koeficient

Při volbě oken kromě jiných parametrů pamatujte také na koeficient Rw, který informuje o tom, do jaké míry okno izoluje místnost od zvuků z vnějšího prostředí. Efektivnost zvukové izolace přitom ve velké míře závisí na druhu skla – na mysli máme zejména tloušťku jednotlivých tabulí v rámci izolačního skla, použité folie, vzdálenost mezi skleněnými tabulemi, a také plyn v komorách mezi skly. Důležitá je také důsledná montáž, která ve stavebnictví sehrává významnou roli.

Jak si představit intenzitu hluku v decibelech?

Hlasitost (resp. intenzita) zvuku se měří v decibelech. Pro lepší představu uvádíme příklady zvuků, se kterými se můžeme běžně setkat:

  • šepot, padající listí, klidná zahrada, tikání hodin – 20-30 dB
  • mluvená řeč – 50-60 dB
  • velmi hlasitý rozhovor, křik – 70 dB
  • sekačka – 80 dB
  • rušná ulice – 90 dB
  • pneumatické kladivo – 100 dB
  • proudové letadlo – 140 dB

Intenzita zvuku, který proniká do místnosti, závisí také na vzdálenosti obydlí od zdroje hlučnosti, a rovněž překážek (např. stromů), které mohou tlumit vlnění zvuku. Po zohlednění těchto aspektů je možné odhadnout, jaký koeficient Rw by měly splňovat okna, aby zajistily dostatečnou zvukovou izolaci.

Řešení na dosah ruky

V nabídce OKNOPLAST najdete izolační skla, které dosahují koeficient Rw na úrovni 36, 39, 40 a dokonce i 50 dB. Tak vysoká zvuková izolace zasklení zajistí komfort i těm, kteří bydlí v blízkosti komunikačních tepen. Vysokou hodnotu koeficientu umožňuje asymetrické rozložení skleněných tabulí, a také použití laminovaných skel s akustickou fólií. Takto sestavené izolační sklo účinně tlumí hluk ulice, nebo zvuk přelétajících letadel. Zvuk rezonující v interiéru evokuje dojem, že zdroj hluku se nachází mnohem dále, než ve skutečnosti. Pro naše ucho nebudou bolestivé ani práce spojené s opravou silnic a chodníků – při zavřených oknech vyzní hluk sbíječky jako neškodný, vzdálený „zvuk hmyzu“.